Better sleep – in a natural and holistic way

Louise Knygberg Hansen

(Scroll down for english)

Vi ønsker alle at sove godt! Derfor findes der intet værre end ikke at kunne sove, eller falde til ro. Jeg har selv haft utroligt mange problemer med min søvn, og har fået udskrevet sovemedicin, som ikke hjalp eller gavnede min krop. Derfor begyndte jeg at undersøge og afprøve forskellige produkter der skulle hjælp kroppen til en bedre søvn. Denne blogpost kommer til at handle om nogle forskellige ting, der kan hjælpe dig med lettere at falde i søvn og finde ro. Alle produkter er naturlige og sunde for krop og sjæl.

De første produkter vi skal tale om er sove-te. Der er mange forskellige på markedet, og spørgsmålet handler jo ikke om hvilken en der smager bedst, men hvilken en der virker?!

Pukka “Night time” – Denne te indeholder overvejende flest ingredienser der bidrager til at kroppen slapper af. Den har en ret god smag, i forhold til at den indeholder baldrian som normalt smager og lugter grimt. Baldrian er den urt som oftes bruges i sove-te. Baldrian har nemlig i mange år været brugt til at lindre søvnbesvær. Pukka-teen er en god aften te da den giver ro, men den gav ikke mig en følelse af søvnighed. (indhold i teen = lakridsrod, kamille, lavendel, lime, baldrian og grøn Rama tulsi leaf) 

Fredsted “Nighty, night” – Teen fra fredsted er en te som giver dig ro og klarhed i sindet. Den hjælper dig med at få styr på dine tanker, og har en beroligende effekt på krop og sind. Teens kombination af pebermynte og baldrian hjælper kroppen til at finde i tankemyldret, og dermed kan hjernen slappe af og falde i søvn. (indhold = Baldrian, fennikel og pebermynte)

Fredsted “Goodnight – Herbal tea” – Denne te er en af mine favoritter, da den både har en god effekt på en urolig mave, som på søvnbesvær. Teen blander nemlig urter som har en god effekt på oppustethed, mavesmerter og ubehag i maven, og en række urter som virker søvndyssende og beroligende. Teen er særlig god hvis det er stress og angst der er med til at påvirke ens søvn/maveproblemer. Smagen på teen er, domineret af en pebermyntesmag, og smager derfor dejligt. (Indhold; Baldrian, pebermynte, citronmelisse, røllike, kamille, humle og rosenblade.)

De næste produkter er to ekstrakter der afhjælper uro og søvnløshed.

Lavendula – denne urteblanding har jeg købt i min helsekost butik. lige denne olie fås hos Naturpoteket i teglgårdstrædet, men det er ikke nødvendigt at have præcis denne blanding, men bare købe udtræk af urterne som er i. Blandingen bruges fx i fodbad, eller til at smører fødder ind i efter et varmt bad inden sengetid. Derudover kan man også varme væsken op i hænderne og inhalere duften af urterene, til man mærker en effekt. (Indhold = Whitania, passiflora, hyperikum, baldrian, lavendel.) 

Baldrian ekstrakt – Denne urt er oplagt til søvnløshed, som beskrevet før. Baldrianen er langt mere koncentreret i en ekstrakt end i en te. Derfor kan denne bruges hvis man lider af meget slem søvnløshed. Den kan bruges indvortes som udvortes.

Det sidste produkt er salt..?!

Epsom salt – Denne salt er ikke en salt du spiser på maden, men den har en næringsrig effekt på kroppen selvom den ikke skal spises. Epsom indeholder magnesium og sulfat, som begge trænger nemt ind igennem huden. Derfor skal salten bruges i karbad eller fodbad, hvor salten langsomt kan opløse sig, og trænge ind i kroppen. Epsom siges at have et hav at sundhedseffekter på kroppen bla. mindsker den søvnløshed og stress. Derfor kan et godt fodbad med denne salt hjælpe dig med dine søvnproblemer.

Disse produkter skal selfølgelig kombineres med de normale råd om søvn. Du skal ikke se på skærm inden du skal sove, du skal hellere læse en bog eller et blad. Du skal også gøre det så mørkt som muligt i rummet du skal sove i, da hjernen danner mest søvnhormon når det er mørkt.

Håber disse råd og produkter vil hjælpe dig!

Louise Knygberg

IMG_6612_Fotor

We all want to sleep well! Therefore, there is nothing worse than not being able to sleep or to relax. I myself have had incredibly many problems with my sleep and have been given sleep medicine, which did not help or benefited my body at all. Therefore, I began to research and test different products that help the body to a better sleep. This blogpost is about things that can help you fall asleep and find peace. All things are natural and healthy for body and soul.

The first products we are going to talk about are sleep-teas. There are many different on the market, and the question is not about which one tastes best, but which one works ?!

Pukka “Night time” – This tea contains predominantly the most ingredients that help the body relax. It has a pretty good taste, even though it contains valerian. Valerian is the herb used most often  in sleep tea. For many years, valerian has been used to relieve sleep difficulties. Pukkas tea is a good evening tea as it gives peace, but it did not give me a sense of sleepiness. (content in tea = licorice root, camomile, lavender, lime, valerian and green Rama tulsi leaf)

Fredsted “Nighty, night” – Tea from Fredsted is a tea that gives you peace and clarity in mind. It helps you control your thoughts and has a calming effect on the body and mind. The teas combination of peppermint and valerian helps the body and mind to find more peace, and thus the brain can relax and fall asleep. (content = Valerian, fennel and peppermint)

Fredsted “Goodnight – Herbal tea” – This tea is one of my favorites, as it both has a good effect on a upset stomach, as in sleep difficulties. This tea blend has a good combination of herbs that all have a good effect on bloating, abdominal pain and discomfort in the stomach, and a number of herbs that makes you sleepy and relaxed. This tea is particularly good if there is stress and anxiety that helps to affect one’s sleep / stomach problems. The taste of the tea is dominated by a peppermint flavor, and therefore tastes delicious. (Contents; Valerian, Peppermint, Lemon balm, yarrow, Chamomile, Hops and Rose petals.)

The following products are two extracts that helps with insomnia and stress.

Lavendula – I bought this herbal mix in my health food store. Just this oil is available at Naturpoteket in Teglgårdsstrædet, Copenhagen, but it is not necessary to have exactly this mixture, but you can just buy extract of the herbs that are in it. The mixture is used, for example, in a foot bath or to lubricate feet after a hot bath before bedtime. Additionally, you can also heat the liquid into your hands and inhale the smell of herbs until you feel an effect. (Contents = Whitania, Passiflora, Hypericum, Valerian, Lavender.)

Valerian extract – This herb is obvious for insomnia, as described before. Valerian is more concentrated in an extract than in a tea. Therefore, this can be used if you suffer from very bad insomnia. It can be used inside and out.

The last product is salt ..?!

Epsom salt – This salt is not a salt you eat on your food, but it has a nutritional effect on the body even if it is not eaten. Epsom contains magnesium and sulphate, both of which penetrate easily through the skin. Therefore, the salt should be used in a tub or foot bath where the salt slowly dissolves and penetrate into the body. Epsom is said to have an ocean of health effects on the body some of them is that epsom reduces sleeplessness and stress. Therefore can a good foot bath with this salt help you with your sleep problems.

These products should, of course, be combined with the normal advice on sleep. You should not have any screentime before you sleep, rather  go read a book or a magazine. You must also make it as dark as possible in the room you are going to sleep in, as the brain forms the most sleep hormones when it is dark.

Hope these tips and products will help you!

Louise Knygberg

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s