Stomach stimulating drink – for a more balanced metabolism

IMG_6721_Fotor(scroll for english)

Jeg har længe lidt af en dårlig fordøjelse…og har samtidigt opdaget at mit stofskifte har ændret sig. Jeg har aldrig været super tynd, men efter jeg blev syg med maven, begyndte kiloene at snige sig på. Derfor begyndte jeg at undersøge og læse lidt om andre også oplevede dette problem? Til min store overraskelse så var der faktisk en masse andre som havde præcist samme problem. Men hvorfor er det at den dårlige fordøjelse giver lavere stofskifte?

Jeg spurgte min læge om råd, men fik svaret at der ikke er nok forskning på denne område endnu… Typisk tænkte jeg så vi er en stor gruppe mennesker der oplever vægtøgning pga. dårlig fordøjelse, men ingen kan forklarer mig hvorfor hmmm kan det nu være rigtigt?

Jeg søgte og søgte og fandt da noget om en ayurvedisk teori (indisk medicin, som jeg nok skal uddybe i senere indlæg her på bloggen). Jeg har altid været tilhænger af den ayurvediske tankegang, og tænkte hvorfor ikke se lidt nærmere på denne forklaring. I ayurvedisk medicin mener man at når fordøjelsen ikke fungerer optimalt, og man bruger lang tid på at få maden man spiser igennem tarmsystemet, sænkes ens metabolisme (stofskifte), og kroppen begynder at lagre mere fedt på kroppen. Dette gør at man ikke kan holde sin normalvægt, da kroppens balance ikke tillader kroppen at omsætte maden til brugbar energi. Derfor menes det at man ikke kan se stofskiftetproblemet i en blodprøve, fordi det ikke er stofskiftehormonerne som er ude af balance, men ens fordøjelse.

Hmmm det var en lang forklaring. Hvad skal man så gøre ved det sad jeg så at tænkte. Men her igen har ayurveda nogle gode råd til hvordan du stimulerer fordøjelsen pg dermed også dit stofskifte

Det første er at man skal spise små måltider hypiggerer, og glemme alt om at spise 3 gange om dagen. Spis helst varmt mad, og drik helst varme drikke. Koldt mad og drikke slukker fordøjelsen, og bidrager til en langsommere fordøjelse. Start dagen med noget varmt at drikke, på den måde sætter du maven igang med at fungerer. Spis kun når maven er sulten, og husk på at maven ikke er større end en knyttet næve.

udover disse tiltag giver ayurveda også råd til urter som stimulere fordøjelsen, og dermed også metabolismen. Denne viden har jeg kombineret i en varm drik, som kan hjælpe dig til en normal fordøjelse.

Det skal du bruge:

 • 1 tsk gurkemeje (jeg bruger stødt)
 • 1/2 tsk ingefær (stødt, friskt det hele kan bruges)
 • 1/5-1 tsk ren kanel stødt
 • 1 tsk sort peber
 • 1/5 tsk chiliflager (eller cayennepeber)
 • 0,5 – 1 dl ren appelsinjuice
 • evt. tilsæt 1 dråbe appelsinolie
 • 1 spsk appelsin te (Her kan være tale om te som indeholder appelsin, madarin eller andre citrusfrugter. Har man ikke det kan grøn te også bruges)

Sådan gør du:

Alle tingene undtagen juicen og appelsinolien, kommes i et stort (og her menes stort glas) og trækker i 6-8 min. Jeg bruger en stor tesi, men ellers tefilter eller hvad du nu har. Når det har trukket de 5 min tilsætter du appelsinjuice og evt noget sødemiddel (bare ikke almindeligt sukker) jeg bruger lidt kokossukker. Når du er klar til at drikke den tilsætter du appelsinolien.

Drikken kan danne lidt bundfald så du skal røre rundt i den ofte. Derudover er drikken meget stærk og nok ikke alles smag. Jeg synes det  var okey at drikke da den smagte mest af appelsin.

Jeg drikker teen minimum 2 gange dagligt morgen og aften. (3 er det optimale)

Drikken skal selvfølgelig kombineres med sund kost og motion, men skulle gøre det lettere at komme af med vægten igen.  

I have for a long time had a bad digestion … and have also discovered that my metabolism has changed because of it. I’ve never been super thin, but after I got sick with my stomach, the weight began to sneak on. Therefore, I began to research and read a little into if others also experienced this problem? To my great surprise, there were actually a lot of others who had exactly the same problem. But why is the bad digestion lowering the metabolism?

I asked my doctor for advice but got the answer that there is not enough research in this area yet … Typically, I thought so we are a large group of people who experience weight gain due to poor digestion, but nobody can explain why hmmm can that be right?

I searched and searched and found something about an Ayurvedic theory (Indian medicine, which I would like to elaborate in later posts on the blog). I have always been a believer in the Ayurvedic mindset and thought why not look into this explanation. In Ayurvedic medicine, it is believed that when the digestion does not work optimally and you spend a lot of time getting food through the intestinal tract, one’s metabolism is lowered and the body begins to store more fat on the body. This means that you cannot keep your normal weight because the body’s balance does not allow the body to turn the food into useful energy. Therefore, it is believed that you cannot see the metabolic problem in a blood test because it is not the metabolic hormones that are out of balance but the digestion.

Hmmm that was a long explanation. What should I do then I thought? But here again, Ayurveda has some good advice on how to stimulate digestion and at the same time your metabolism

The first is to eat small meals frequently, and forget about eating 3 times a day. Always choose hot food and drink a warm drinks. Cold food and drinks slows the digestion. Start the day with something hot to drink, to get your stomach ready. Eat only when your stomach is hungry, and keep in mind that the stomach is not larger than a fist.

In addition to these actions, Ayurveda also says some about herbs that stimulate digestion, and thus also the metabolism. I have combined this knowledge into a warm drink that can help you to a normal digestion.

You’ll need:

 • 1 teaspoon of turmeric (powder)
 • 1/2 teaspoon of ginger (fresh or powder)
 • 1 / 5-1 teaspoon pure cinnamon powder
 • 1 teaspoon of black pepper
 • 1/5 teaspoon chili pepper (or cayenne pepper)
 • 0.5 – 1 dl pure orange juice
 • Possibly. add 1 drop of orange oil
 • 1 teaspoon of orange tea (This may be tea containing orange, madarin or other citrus fruits. If not, green tea can also be used)

How to do it:

All things except the juice and orange oil goes in a big (and here’s big glass) of boiled water for 6-8 minutes. I use a big teasift, but otherwise the filter or whatever you have. After 5 min you add orange juice and maybe some sweetener (just not plain sugar) I use a little coconut sugar. When you are ready to drink, add the orange oil.

The drink can form a bit of sediment so you have to stir it while drinking. In addition, the drink is very strong and probably not everyone’s taste. I thought it was okey to drink cause it tasted most of orange.

I drink the tea a minimum of 2 times daily morning and evening. (3 is optimal)

Of course, the drink must be combined with healthy diet and exercise, but should make it easier to get rid of the weight again.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s